Convocatòria plenari dijous (16 d’Octubre)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, el dia setze (16) d’octubre de dos mil catorze, dijous , a les vint hores i trenta minuts (20:30 hores) en el Saló de Sessions en primera convocatòria. De no existir el “quòrum” legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà amb el següent

ORDRE DEL DIA

===============

1.-LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIOR S

2.-CORRESPONDENCIA.

3.-RESOLUCIONS D ́ALCALDIA DE DATA 8 DE SETEMBRE DE 2014 (389) FINS 13 D’OCTUBRE DE2014 (457)

4.- FACTURA DATA 5/2014

5.- FACTURA DATA 6/2014

6.- CONTROL ORGANS DE LA CORPORACIÓ : MOCIONS ,PRECS I QUESTIONS

Arxivat en: Documents, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *